lexicon.psp.ge

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я


ქართული Latin Русский psp.ge
ბრადიპრაქსია
ბრადიფრაზია
ბრაქიალგია
ბრაქიგნათია
ბრაქიოტომია
ბრაქისკელია
ბრაქიცეფალია, თავმოკლეობა
ბრომი
ბრომიდროზი
ბრომიზმი
ბრონტოფობია
ბრონქები
ბრონქიოლიტი
ბრონქიტი
ბრონქიტი
ბრონქოადენიტი, ბრონქადენიტი
ბრონქობლენორეა
ბრონქოგენური
ბრონქოგრაფია
ბრონქოექტაზები
ბრონქოექტაზიური დაავადება
ბრონქოლითი
ბრონქომიკოზი
ბრონქოპნევმონია, კეროვანი პნევმონია, კატარული პნევმონია
ბრონქორეა
ბრონქოსკოპია
ბრონქოსპაზმა
ბრონქოსტენოზი
ბრონქოტეტანია
ბრონქოფონია
ბროსაჟი
ბროწეული
ბრტყელტერფიანობა
ბრუქსიზმი
ბრუცელოზი
ბრუცელოზი
ბუასილი
ბუასილი (ჰემოროი)
ბუბონი
ბულბიტი
ბულბური
ბულიმია
ბულიმია
ბულიონი
ბულოზური, ბუშტუკოვანი
ბუჟი
ბურსიტი
ბურსიტი
ბუსუსიანი არყი, მეჭეჭებიანი არყი
ბუტირომეტრი
1 2 3 4 5