lexicon.psp.ge

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я


ქართული Latin Русский psp.ge
ინტოქსიკაცია
ინტუბაცია
ინტუიცია
ინტუმესცენცია
ინულა, ჩვეულებრივი მზიურა
ინფანტილიზმი
ინფარქტი
ინფარქტი მიოკარდიუმის
ინფარქტი მიოკარდიუმის, გულის კუნთის ინფარქტი
ინფექცია
ინფექციური
ინფილტრაცია
ინფიცირება
ინფორმაცია
ინფუზია
ინცესტი, სისხლის აღრევა
ინციზია
ინჰალაცია
ინჰიბიტორი
იოდი
იოდიზმი
იოდოდერმა
იოდოლიპოლი
იონ(ტ)ოფორეზი
იონი
იონიზაცია
იონოგალვანიზაცია
იონოთერაპია
ირადიაცია
ირიგაცია
ირიდექტომია
ირიდოდიალიზი
ირიდოდონეზისი
ირიდოკოლობომა
ირიდოპლეგია, გუგის უძრაობა
ირიდოპტოზი
ირიდოქორიოიდიტი
ირიდოციკლიტი
ირისი, ფერადი გარსი
ირიტაცია
ირიტი
ისტერია
ისტორია ავადმყოფობის
ისქემია
იქთიოზი
იქთიოზი
იქორული
იქტერუსი, სიყვითლე, ყვიცი
იშემია
იშემიური
1 2 3 4