lexicon.psp.ge

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я


ქართული Latin Русский psp.ge
პავორ ნოქტურნუს
პათოგენეზი
პათოგენური
პათოგნომური
პათოლოგია
პათოლოგიური
პათოლოგიური ფიზიოლოგია (პათოფიზიოლოგია)
პათომორფოზი
პალეოანთროპოლოგია
პალიატივი
პალილალია
პალინგენეზი
პალპაბილური
პალპაცია
პალპიტაცია
პალპიტაცია გულის
პანართრიტი
პანარიციუმი, საწერელი
პანარტერიიტი
პანაცეა
პანდემია
პანზოოტია
პანიკულიტი
პანკარდიტი
პანკრეასი, კუჭქვეშა ჯირკვალი
პანკრეასის
პანკრეატოგრაფია
პანკრეონეკროზი
პანკრიატიტი
პანმიელოფთიზი
პანნევრიტი
პანოტიტი
პანოფთალმიტი
პანუსი
პანფლებიტი
პანფობია
პანჰიდროზი
პაპატაჩის ციებ–ცხელება, მოსკიტური ციებ–ცხელება, სამდღიანი ციებ–ცხელება და სხვ.
პაპილიტი
პაპილომა
პაპილორეტინიტი
პაპულა
პაპულური
პარა(ა)გლუტინაცია
პარაანესთეზია
პარაბიოზი
პარაგანგლიონი
პარაგევზია
პარაგრაფია
პარადენიტი
1 2 3 4 5 6 7 8 9