lexicon.psp.ge

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я


ქართული Latin Русский psp.ge
სიფილისის მეორეული პერიოდი
სიფილისის მესამეული პერიოდი
სიფილისის პირველადი პერიოდი
სიფილოგენური
სიფილოდერმა
სიფილომა
სიფილომანია
სიფილოფობია
სკაბიესი, მუნი
სკალპელი
სკალპირება
სკარიფიკაცია
სკიალოგია
სკიასკოპია
სკლერა
სკლერადენიტი
სკლერემა
სკლერექტაზია
სკლერიტი
სკლეროდაქტილია
სკლეროდერმია
სკლეროზი
სკლეროზი დისემინირებული
სკლერომა
სკოლიოზი
სკორბუტი, სურავანდი
სკოტომა
სკროფულოდერმა
სკროფულოზი, საყმაწვილო
სოდოკუ
სოდომია
სოლარიტი
სოლარიუმი
სოლიდუსი
სოლიტარული
სოლიტერი
სომა, სხეული
სომატური
სომნამბულიზმი, ლუნატიზმი, მთვარეულობა
სოორი, რძიანა
სოპორი
სპაზმი, ტონური კრუნჩხვა
სპაზმოგენური
სპაზმოდერმია
სპაზმოლიზი
სპაზმოფილია
სპასტიკური
სპერმა, თესლი
სპერმატოგენეზი
სპერმატოზოიდი
1 2 3 4 5 6 7