lexicon.psp.ge

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я


ქართული Latin Русский psp.ge
ფლუოროგრაფია
ფლუქტუაცია
ფობია
ფოკალური
ფოკუსი
ფოლიკულინი
ფოლიკულიტი
ფონასთენია
ფონენდოსკოპი
ფონოკარდიოგრაფია
ფორმალინი
ფორმაცია რეტიკულური
ფოსფატურია
ფოტოთერაპია, სინათლით მკურნალობა, აქტინოთერაპია
ფოტორეცეპტორები
ფოტოფობია
ფოტოფსია
ფრაგმენტაცია
ფრამბეზია
ფრაქტურა
ფრაქციონირება
ფრემიტუსი
ფრენიკოალკოჰოლიზაცია
ფრენიკოექსერეზი
ფრენიკოტომია
ფრიგიდულობა
ფრიქცია, შეზელა
ფრონტიტი
ფსამომა
ფსევდო
ფსევდოანემია
ფსევდოართროზი, ცრუ სახსარი
ფსევდოდემენცია
ფსევდოკრიზისი
ფსევდოკრუპი
ფსევდომენსტრუაცია, ცრუ თვიური
ფსევდოტუბერკულოზი
ფსევდოჰალუცინაცია
ფსევდოჰემოფილია
ფსიტაკოზი
ფსიქასთენია
ფსიქიატრი
ფსიქიატრია
ფსიქიკა
ფსიქოგენეზისი
ფსიქოგენია
ფსიქოზი
ფსიქოთერაპია
ფსიქოლოგია
ფსიქონევროლოგია
1 2 3 4