lexicon.psp.ge

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я


ქართული Latin Русский psp.ge
კაზუისტიკა
(ლათ. casus შემთხვევა) – 1. დაავადების განსაკუთრებული შემთხვევის აღწერა თანმხლები მოვლენებით; 2. ერთი და იმავე დაავადების მქონე რამდენიმე პაციენტზე კლინიკურ დაავადებათა ერთობლიობა (დაავადების ბუნების გამოსარკვევად); 3. დაავადების სხვადასხვა შემთხვევის შეგროვება და აღწერა.