lexicon.psp.ge

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я


ქართული Latin Русский psp.ge
აბილიფაი
ფორმა, შეფუთვა: 1. სწორკუთხა, კიდეებმომრგვალებული ცისფერი ტაბლეტები (1 ტაბლეტი შეიცავს 5 მგ აქტიურ ნივთიერებას). ცალ მხარეს აქვს მარკირება "A-007" და "5". 2. სწორკუთხა კიდეებმომრგვალებული ვარდისფერი ტაბლეტები (1 ტაბლეტი შეიცავს 10 მგ აქტიურ ნივთიერებას). ცალ მხარეს აქვს მარკირება " A-008" და "10". 3. მრგვალი ყვითელი ნაზოლიანი ტაბლეტები (1 ტაბლეტი შეიცავს 15 მგ აქტიურ ნივთიერებას). ცალ მხარეს აქვს მარკირება  "A-009" და "15". 4. მრგვალი თეთრი ან ბაცი ყვითელი ნაზოლიანი ტაბლეტები (1 ტაბლეტი შეიცავს 20 მგ აქტიურ ნივთიერებას). ცალ მხარეს აქვს მარკირება "A-010" და "20". 5. მრგვალი თეთრი ან ბაცი ყვითელი ნაზოლიანი ტაბლეტები (1 ტაბლეტში 30 მგ აქტიური ნივთიერებაა). ცალ მხარეს აქვს მარკირება "A-011" და "30". გასაყიდი ფორმა - 7 ცალი ტაბლეტი კონტურულ უჯრედულ ბლისტერში. მუყაოს კოლოფში მოთავსებულია 4 ასეთი ბლისტერი.