lexicon.psp.ge

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я


ქართული Latin Русский psp.ge
dispensarium
[ლათ. dispenso(სუპინ.dispensatum) ვანწილებ, ვურიგებ] - სპეციალიზებული სამკურნალო დაწესებულება, რომლის ამოცანაა მოსახლეობაში დაავადების გამოვლენა ადრეულ სტადიაზე, ავადმყოფთა აღრიცხვა, მკურნალობა და მათზე მეთვალყურეობა, აგრეთვე მათი შრომისა და საყოფაცხოვრებო პირობების შესწავლა და სხვ.