lexicon.psp.ge

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я


ქართული Latin Русский psp.ge
Kurort
(გერმ.) სამკურნალო ადგილი(Kur მკურნალობა, Ort ადგილი) – ადგილი, სადაც ბუნებრივი პირობებია მკურნალობისა და დასვენებისთვის (კარგი ჰავა, მინერალური წყალი, ტალახი და სხვ.)და მოწყობილია სათანადო სამკურნალო დაწესებულებები.