lexicon.psp.ge

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я


ქართული Latin Русский psp.ge
neologismus
(ბერძნ. neos ახალი,  logos სიტყვა, -ismus მდგომარეობა) – 1. ახალი სიტყვა, რომელსაც ავადმყოფი ქმნის. პათოლოგიური აზროვნების შედეგია. გვხვდება შიზოფრენიის დროს. 2. ენაში ახლად გამოჩენილი სიტყვა ან გამოთქმა.