lexicon.psp.ge

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я


ქართული Latin Русский psp.ge
normalis
(ლათ.norma ნორმა, ნიმუში, წესი) – 1. ნორმის შესაბამისი; ისეთი, როგორიც უნდა იყოს; ჩვეილებრივი, ბუნებრივი; 2. ფსიქიკურად ჯანსაღი (ადამიანი).