lexicon.psp.ge

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я


ქართული Latin Русский psp.ge
placenta praevia
[placenta იხ. პლაცენტა,praevia მდედრ. წარს. ლათ. ზედსართ. praevius წინამორბედი, წინმავალი (ლათ.prae წინ, via გზა)] – მდგომარეობა, რომლის დროსაც მთელი პლაცენტა ან მისი ნაწილი მიმაგრებულია საშვილოსნოს წვედა ნაწილზე და სრულად ან ნაწილობრივ ხურავს საშვილოსნოს შიგნითა ხვრელს.