lexicon.psp.ge

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я


ქართული Latin Русский psp.ge
Korsakovi syndromum
(С,С, Корсаков ცნობილი რუსი ფსიქიატრი, 1854–1900) – პოლინევრიტთა კომბინირებული ფსიქოზი, მეხსიერების მკვეთრი მოშლა, განსაკუთრებით ახლო წარსულის ფაქტების დავიწყება. მეხსიერების დეფექტის კომპენსაცია კონფაბულაციებით. გვხვდება თავის ტვინის ტოქსიკური დაზიანებისას(ალკოჰოლიზმი, დარიშხანით მოწამვლისას), აგრეთვე თავის ქალას ტრამვის, ენცეფალიტის, თავის ტვინის სიმსივნის, პროგრესირებადი დამბლის დროს.