lexicon.psp.ge

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я


ქართული Latin Русский psp.ge
pseudocroup
[ბერძნ.pseudes ცრუ, მოჩვენებითი ინგლ. croup(სიტყვა–სიტყვით) ხრინწიანი ჩხავილი] – მწვავე ლარინგიტის ფორმა ხორხის სტენოზის ნიშნებით. უფრო ხშირად გვხვდება ბავშვთა ასაკში.