lexicon.psp.ge

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я


ქართული Latin Русский psp.ge
acidosis
(ლათ. acidus მჟავე, ბერძნ. –osis მდგომარეობა) - ორგანიზმში მჟავა-ტუტოვანი წონასწორობის დარღვევის ფორმა, რომელსაც ახასიათებს ანიონთა და კატიონთა თანაფარდობის გადახრა ანიონების მატებისკენ.