lexicon.psp.ge

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я


ქართული Latin Русский psp.ge
паракинез
(ბერძნ.para- ახლოს, kineo ვამოძრავებ) – ავტომატიზებული უნებლიე მოძრაობები, რომლებიც თავისი ფორმით სავსებით წააგვანან ჩვეულ, ნებისმიერ მოძრაობებს (მაგ. ავადმყოფი კეცავს ან შლის საბანს, აქანავებს ფეხს და სხვ.). მათი შეწყვეტა ავადმყოფს ან სულ არ ძალუძს ან შეუძლია ხანმოკლე დროით. გვხვდება მარჯვენა ჰემისფეროს დაზიანების დროს. ხშირად წინ უსწრებს დამბლას.