lexicon.psp.ge

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я


ქართული Latin Русский psp.ge
диета, режим питания
[ბერძნ. diaita(diaeta)ცხოვრების წესი, კვების რეჟიმი] -საგანგებოდ შემუშვებული კვების რეჟიმი, რომელიც ითვალისწინებს საკვების განსაზღვრულ რაოდენობას, ქიმიურ შედგენილობას, ფიზიკურ თვისებებს, კულინარული დამუშავების წესსა და ჭამის დადგენილ საათებს. ჯანმრთელი ადამიანის კვების რეჟიმს შეისწავლის კვების ჰიგიენა, ავადმყოფისას – დიეტოლოგია.